prawno-podatkowa analiza przedsięwzięć gospodarczych pod kątem minimalizacji obciążeń podatkowych

pomoc prawna w rozwiązywaniu bieżących zagadnień podatkowych przedsiębiorców

reprezentowanie klientów przed organami skarbowymi oraz sądami administracyjnymi

prawo podatkowe