dr Iwona Knurowska

artykuły

„Upadłość spółki cywilnej a upadłość jej wspólników”, Radca Prawny 2000, nr 6, s. 95-101

„Możliwości wyłączenia akcjonariusza ze spółki akcyjnej”, Przegląd Prawa Handlowego 2001, nr 4, s. 26-34

„Przymusowe umorzenie udziałów lub akcji w spółkach kapitałowych”, Prawo Spółek 2001, nr 4, s. 2-8

monografie

„Ochrona przed wrogim przejęciem spółki akcyjnej”, Dom Wydawniczy „Ostoja”, Kraków 2000

„Akcje własne spółki akcyjnej”, w przygotowaniu do publikacji

publikacje